W wersji DEMO używaj fikcyjnych danych potrzebnych do zalogowania:

Identyfikator: abcdef1

Hasło: 909090

Wskazanie tokena: 654321

Klucz = wpisane łącznie Hasło i Wskazanie tokena

Logowanie

W celu uzyskania dostępu do konta podaj identyfikator i klucz
Identyfikator:
Strzalka w lewo
Tutaj należy wpisać identyfikator podany przez Bank przy nadawaniu dostępu do konta przez internet. Jest to unikalna kombinacja 6 liter i cyfry.
?
Klucz:
?
Anuluj     Zatwierdź

Bezpieczeństwo

UWAGA: Dla bezpiecznego korzystania z serwisu niezbędne jest przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa:
  • dbaj o poufność swojego identyfikatora i hasła
  • skonfiguruj przeglądarkę zgodnie z zaleceniami Banku
  • zawsze sprawdzaj poprawność certyfikatu strony do logowania
  • nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia poufnych danych
  • zachowaj szczególną ostrożność w w miejscach publicznych (np. kafejkach internetowych)
Więcej informacji o bezpieczeństwie

certyfikat VeriSign
Uwaga! Informujemy o możliwości zmiany sposobu autoryzacji dyspozycji w serwisie internetowym CA24 z tokena sprzętowego na hasła SMS. Potwierdzanie operacji hasłami SMS jest darmowe i wygodne, hasła wysyłane są SMS-em na telefon komórkowy.

Więcej informacji o hasłach SMS