Logowanie

W celu uzyskania dostępu do konta podaj identyfikator i klucz
Identyfikator:
?
Klucz:
?
Anuluj     Zatwierdź

Bezpieczeństwo

UWAGA: Dla bezpiecznego korzystania z serwisu niezbędne jest przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa:
  • dbaj o poufność swojego identyfikatora i hasła
  • skonfiguruj przeglądarkę zgodnie z zaleceniami Banku
  • zawsze sprawdzaj poprawność certyfikatu strony do logowania
  • nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia poufnych danych
  • zachowaj szczególną ostrożność w w miejscach publicznych (np. kafejkach internetowych)
Więcej informacji o bezpieczeństwie

certyfikat VeriSign